Kolegové z WEBY GROUP, s.r.o. vyhotovili pěkný souhrn našich dosavadních společných účastí na APÚMS SR, kde jsme jednotně prezentovali elektronické úřední desky.Je tedy namístě společné aktivity představit i vám.

Asociace vedoucích pracovníků úřadů územní samosprávy Slovenské republiky (dále jen APÚMS SR) pomáhá svým členům, ale i dalším vedoucím pracovníkům úřadů v jejich profesním růstu a odborném vzdělávání tak, aby zvládali náročné úkoly veřejné správy ve prospěch jejího kvalitního fungování a k potěše občanů. Za tímto účelem pořádá nejrůznější akce a jednou z nich je rovněž Odborná konference APÚMS SR.

APÚMS SR (březen 2024)

Společnosti WEBY GROUP a DigiDay byly součástí 33. ročníku jarní odborné konference APÚMS SR. Účastníkům jsme představili výhody specializovaných webových řešení pro samosprávy. Z aktuálních doplňků SMART komunikace byl obrovský zájem o propojení webu s našim KIOSKEM – Interaktivní elektronickou úřední deskou.

Efektivní propojení webových stránek s KIOSKEM:

  • Obohacuje komunikaci a služby samospráv
  • Zvyšuje dostupnost informací pro občany
  • A zároveň se jedná o atraktivní a uživatelsky přívětivé řešení

Poděkování patří především organizátorům konference, která jako vždy proběhla v příjemné atmosféře a jako již mnohokrát předtím měla bohatý odborný program. Děkujeme rovněž všem účastníkům za jejich zájem a pozitivní ohlasy.

APÚMS SR (říjen 2023)

V říjnu jsme se již tradičně zúčastnili setkání APÚMS v hotelu Permon v Podbanském. Jsme nadšeni, že naše současné grafické řešení webových stránek bylo na sympoziu dobře přijato.

Účastníci setkání pozitivně hodnotili to, že mohou využívat SMART komunikaci od jednoho dodavatele v jednom systému. I zde starostové a tajemníci projevily o KIOSEK – interaktivní elektronickou úřední desku – zájem. Mohli si jej vyzkoušet přímo na místě a přesvědčit se o veškerých jeho výhodách.

APÚMS SR (březen 2023)

V březnu jsme se jako partneři zúčastnili zasedání Asociace vedoucích pracovníků úřadů územní samosprávy Slovenské republiky. Prezentovali jsme zde naše specializovaná řešení webových stránek a moderních SMART komunikačních doplňků pro samosprávy. Účastníci si na místě mohli vyzkoušet nejnovější model interaktivní elektronické úřední desky.

APÚMS SR (říjen 2022)

Coby největší dodavatelé a provozovatelé webových stránek pro města a obce na Slovensku jsme se zúčastnili slavnostního 30. ročníku odborné konference APÚMS SR. Na konferenci jsme představili nový model EÚD (elektronické úřední desky). Účastníci konference si mohli na místě zkusit, co toto inovativní řešení v praxi přináší samosprávám a občanům. Proběhla konkrétní prezentace města Vráble, které již propojilo své webové stránky s elektronickou úřední deskou.